ปลายเข็มแท้ Sumiko Rainier (New)
Loading...

Share :

ปลายเข็มแท้ Sumiko Rainier (New)

3,800 บาท

รหัสสินค้า: 05-SMK-RAINIER หมวดหมู่: ,
จำนวน

รายละเอียดสินค้า

Technical Specifications: (For Rainier Cartridge)

 • Cartridge Type: Moving Magnet
 • Stylus: Elliptical
 • Cantilever Material: Aluminum pipe
 • Wire Material: Pure copper
 • Internal Impedance: 1,130Ω
 • Load Impedance: 47kΩ
 • Frequency Response: 15Hz – 25kHz
 • Output Voltage: 5.0mV
 • Channel Separation: 25dB @ 1kHz
 • Channel Balance: 1.5dB @ 1kHz
 • Compliance: 10×10-6 cm/dyn @ 100Hz
 • Recommended Load Capacitance: 100pF – 200pF
 • Vertical Tracking Angle: 20°
 • Tracking Force: 1.8g – 2.2g
 • Recommended Force: 2.0g
 • Cartridge Weight: 6.5g
 • Replacement Stylus Unit: RS Rainier / RS Olympia / RS Moonstone